ETB DDL Logo

Homework Week  16/09/2019 - 20/09/2019 

Monday                           

Tuesday                              

Wednesday                       

Thursday                               

 Junior infants  Junior infants   Junior infants   Junior infants
  Maths copy    Sounds make words pg         10 'Pp'     Maths copy

    Sounds make words 

    pg 10 'Nn'

  Letter and sound 

  flashcards 

   Letter and sound 

   flashcards

    Letter and sound 

    flashcards

    Letter and sound 

    flashcards

       
 Senior infants   Senior infants    Senior infants    Senior Infants
   Maths copy

    Sounds make words 

    pg 9 

    Maths copy 

     Sounds make words

     pg 10

   Tricky word FC     Tricky words FC      Tricky word FC      Tricky word FC
   Reading pg 3-6     Reading pg 7-10      Reading pg 11-14      Reading pg 3-14
       

 

 Letters and sounds

Upcoming Events

banner maketherightchoice 324

cropped webwise logo

tusla 1